Koca Mimar
Sinan... yapmış da
gitmiş.
Yunus Emrem...

söylemiş de

gitmiş.
Şeyh Edebali...
görmüş de
gitmiş.
Fuzulî, Nedim,
Seyh Galip... yazmış da
gitmiş.
Nene Hatun, Sütçü
İmam, Antepli Şahin... baslamış da
gitmiş.