Türban Ve Kariyer / Evden İşe, Bizden BireyeOSMANLI-TÜRK MODERNLEŞMESİNİN 200 yıllık tarihinde kadının konumu, dönüşümün hızı ve niteliği konusunda en önemli göstergelerden biri olarak kabul edildi. Başarı veya başarısızlık hep onların üzerinden ölçüldü. Bitmeyen bir araştırma ve gözlem faaliyetinin nesnesi haline getirilerek kılık kıyafetinden, aile içindeki pozisyonuna, cinsler arası ilişkilerdeki tutumundan, kamusal alandaki varlığına kadar sürekli izlendi. Yaşadığımız topraklar yeryüzünün en büyük laboratuarı, kadınlar da binlerce gözün sürekli kendilerini izleyip, sonu gelmez notlar aldığı biçare denekler haline geldi.

Merdivenin ilk basamağında

(Genç elemana mektup)
Okulu bitirdin ve bir işe girdin. Sana bir masa verdiler. Bir bilgisayarın bile var. Öğrencilik yıllarının avare havası geri gelmemek üzere geçti gitti.

Garip çoban


Mevlâna Celâleddin'den rivâyet edilir ki;
Musa Aleyhisselâm bir gün bir yerden bir yere giderken, ilerde bir ağaç altından gelen konuşma sesi duymuş... Merakla o yöne yürümüş...

İçim İçime Sığmıyor


Havanın dumanlı 
Vaktin dar olduğu bir zamanda